Czy mieszkańcom składającym wnioski przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych, skoro deklaracja została złożona po 11.08.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zarządca budynku wielorodzinnego (blok) składa trzy deklaracje do CEEB:

Pierwsza deklaracja z 10.06.2022 r. – kocioł na paliwo stałe, źródło zainstalowane: 1; źródło eksploatowane: brak, funkcja: c.o.; funkcja: c.w.u.; rodzaj stosowanego paliwa: pellet drzewny.

Druga deklaracja z 28.06.2022 r. – kocioł na paliwo stałe, źródło zainstalowane: 1; źródło eksploatowane: 1, funkcja: c.o.; funkcja: c.w.u.; rodzaj stosowanego paliwa: pellet drzewny.

Trzecia deklaracja z 03.10.2022 r. - kocioł na paliwo stałe, źródło zainstalowane: 1; źródło eksploatowane: 1, funkcja: c.o.; funkcja: c.w.u.; rodzaj stosowanego paliwa: inny rodzaj biomasy.

Mieszkańcy budynku składają wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zaznaczając kocioł na paliwo stałe, rodzaj wykorzystywanego paliwa: inny rodzaj biomasy: brykiet drzewny oraz załączają do wniosków OŚWIADCZENIE ZARZĄDCY O SPOSOBIE OGRZEWANIA, które zawiera informację, że budynek jest ogrzewany z kotła na paliwo stałe zasilane brykietem drzewnym zgodnie ze zgłoszeniem do CEEB.

Czy mieszkańcom składającym wnioski przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych, skoro deklaracja zawierająca informacje o rodzaju wykorzystywanego paliwa, tj. brykiet drzewny została złożona po 11.08.2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX