Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy mgr inż. budownictwa wodnego, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej do kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych z wyjątkiem robót obejmujących skomplikowane instalacje i urządzenia sanitarne oraz instalacje i urządzenia elektryczne (§ 29 i § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym) może wykonywać ekspertyzy techniczne oraz oceny stanu technicznego budynków polegających na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?