Czy mąż wnioskodawczyni powinien być uwzględniony w składzie rodziny przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu... - OpenLEX

Czy mąż wnioskodawczyni powinien być uwzględniony w składzie rodziny przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka pobierająca fundusz alimentacyjny na dziecko, w grudniu 2021 r. zmieniła stan cywilny.

Czy mąż wnioskodawczyni powinien być uwzględniony w składzie rodziny i doliczyć uzyskiwane na bieżąco dochody, pomimo tego, iż dostarczyła akt notarialny, w którym ujęte jest, że każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i nabyty później oraz zarządza i rozporządza całym swoim majątkiem samodzielnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX