Czy matkę wnioskodawcy, która zamieszkuje w domu, tylko osobno gospodaruje, uwzględniać jako członka rodziny gospodarstwa wieloosobowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona złożyła wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - Czyste powietrze.

W tym samym domu zamieszkuje matka wnioskodawcy, jednak osobno gospodaruje.

Czy matkę wnioskodawcy, która zamieszkuje w domu, tylko osobno gospodaruje, uwzględniać jako członka rodziny gospodarstwa wieloosobowego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access