Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zgodnie z umową do końca 2008 r. miała zakończyć I etap budowy (stan surowy zamknięty). Ze względu na ciężkie warunki pogodowe w grudniu i bardzo niskie temperatury, firma nie była w stanie zakończyć robót. Sporządziliśmy aneks do umowy, w którym stan surowy zamknięty zamieniliśmy na otwarty. Zgodnie z załączonym do faktury protokołem roboty budowlane zostały wykonane w 80% natomiast na pozostałe 20% firma zakupiła materiały budowlane i wystawiła jedną fakturę na całość (na fakturze jest ogólnie, że za roboty budowlane). Jednocześnie materiały te zostały przekazane nam w depozyt i są firmie sukcesywnie wydawane w celu zakończenia budowy aktywu trwałego. Cała faktura została zaksięgowana na 081 nakłady na środki trwałe w budowie.

Czy materiały budowlane zakupione przez wykonawcę na budowę i jeszcze niewykorzystane mogą zwiększyć wartość środka trwałego w budowie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację