Czy matce dziecka przebywającej na urlopie wychowawczym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? - OpenLEX

Czy matce dziecka przebywającej na urlopie wychowawczym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy matce można przyznać świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko, jeżeli jest w zatrudnieniu, jednak pracodawca udzielił jej urlopu wychowawczego dlatego też nie wykonuje zatrudnienia?

Matka nie ma ustalonego prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urlopu wychowawczego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX