Czy maszyna posiadająca znak CE i podlegająca okresowym przeglądom technicznym powinna być przez pracodawcę poddawana dodatkowym, okresowym przeglądom?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majer Roman
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy maszyna zakupiona 5-6 lat temu, posiadająca znak CE i podlegająca okresowym przeglądom technicznym wg DTR (wykonywane przez uprawniona firmę) powinna być przez pracodawcę poddawana jeszcze dodatkowym, okresowym przeglądom dostosowania do wymagań bhp?

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, gdzie maszyna jest używana została przeprowadzona i jest okresowo aktualizowana.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX