Czy małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie, jeżeli znieśli rozdzielność majątkową w trakcie roku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. W kwietniu małżonkowie zamierzają zawrzeć w formie aktu notarialnego – w miejsce obowiązującej ich przez wiele lat umownej rozdzielności majątkowej – umowę wprowadzającą wspólność majątkową, rozszerzając ją dodatkowo o wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z nich w okresie ostatnich dwóch lat trwania małżeństwa. Ostatecznym skutkiem majątkowym tej umowy ma być stan, w którym majątek wspólny odpowiadałby dokładnie temu, jaki powstałby, gdyby pomiędzy małżonkami już przed dwoma laty powstała wspólność ustawowa.

Czy w tej sytuacji małżonkowie będą spełniali określone w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wymogi do wspólnego rozliczenia na bieżący rok podatkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX