Czy małżonki poręczycieli, którzy nie mają rozdzielności majątkowej powinny również złożyć podpis na aneksie wydłużenia terminu spłaty kredytu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt. Poręczycielami wg. prawa cywilnego i wekslowego byli wspólnicy spółki (na umowie kredytowej wspólnicy jako poręczyciele złożyli oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy kredytowej). Wspólnicy nie posiadają rozdzielności majątkowej z żonami, w związku z czym wyraziły one zgodę na udzielenie poręczeń przez małżonków na umowie poręczenia wg. prawa cywilnego i na deklaracji wekslowej (na umowie kredytowej nie występują). Do umowy został podpisany aneks (wydłużenie terminu spłaty o 3 miesiące). Poręczyciele (na aneksie) wyrazili zgodę na zawarcie przez spółkę aneksu wydłużającego termin spłaty.

Czy małżonki poręczycieli powinny również złożyć podpis na aneksie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX