Czy małżonka może wystąpić o przyznanie dodatku mieszkaniowego wyłącznie na siebie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżonkowie korzystają z pomocy społecznej, deklarują odrębne gospodarstwo domowe i pobierają każde z nich odrębnie zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Małżonka złożyła wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i we wniosku podała, że prowadzi z mężem wspólne gospodarstwo domowe. Małżonkowie mieszkają w lokalu, będącym ich własnością (zasada wspólności ustawowej). Nie mają rozwodu.

Czy małżonka może wystąpić o przyznanie dodatku mieszkaniowego wyłącznie na siebie?

Z wywiadów środowiskowych wynika, że małżonkowie od lat pozostają w konflikcie i faktycznie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa.

Czy wówczas należałoby do celów przyznania dodatków mieszkaniowych brać pod uwagę całość metrażu lokalu i przyjąć cały czynsz, a ewentualne opłaty za wodę i inne podzielić na pół?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX