Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z polskimi przepisami małżonkowie pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej nabywający ze swoich majątków odrębnych udziały wyrażone w ułamkowej części w prawie własności do nieruchomości powinni być traktowani przy dokonywaniu takiej transakcji jako dwa odrębne podmioty. Mam akt notarialny zakupu nieruchomości w Polsce przez małżonków będących rezydentami Niemiec. W akcie znajduje się następujący zapis: Pani X i Pan Y - małżonkowie oświadczają, że lokal niemieszkalny - użytkowy - pensjonatowy, wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej kupują i oświadczają, że nabycia dokonują z ich majątków osobistych, jako że w ich małżeństwie obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy prawa niemieckiego - to jest ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków (Zugewinngemeinschaft-opisany w Par. 1363. niemieckiego Kodeksu Cywilnego-BGB).

Czy taki zapis w akcie wyklucza możliwość traktowania małżonków na gruncie polskich przepisów ustawy o VAT jako jednego podatnika?

Z informacji uzyskanych od małżonków wynika, że oni się w Niemczech mogą razem rozliczać i traktowani są jako jeden podatnik, bo niemiecka rozdzielność majątkowa nie jest tożsama z naszą.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?