Czy małżonek członka zarządu będzie odpowiadał jako osoba trzecia za zobowiązania podatkowe spółki, jeżeli wstąpił w związek... - OpenLEX

Czy małżonek członka zarządu będzie odpowiadał jako osoba trzecia za zobowiązania podatkowe spółki, jeżeli wstąpił w związek małżeński przed orzeczeniem o odpowiedzialności męża/żony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2020 r.

PYTANIE

Decyzją z 8.01.2013 r. zostało ustalone zobowiązanie podatkowe spółce. Następnie decyzją z 4.11.2018 r. orzeczono o odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązanie podatkowe spółki. Członek zarządu odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe spółki wstąpił w związek małżeński 8.07.2013 r. Na mocy art. 109 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w sprawach odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej stosuje się przepisy art. 29, a więc odnoszące się do zakresu odpowiedzialności w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim.

Zatem, odpowiedzialność małżonka członka zarządu, któremu przypisano odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe spółki, należy badać w odniesieniu do decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe spółce, czy w odniesieniu do decyzji orzekającej o odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązanie podatkowe spółki?

Reasumując, jeżeli członek zarządu ponoszący odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe spółki wstąpił w związek małżeński (08.07.2013 r.) po ustaleniu zobowiązania podatkowego spółce (08.01.2013 r.), a przed orzeczeniem o odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązanie podatkowe spółki (04.11.2018), to małżonek członka zarządu będzie odpowiadał za owe zobowiązanie podatkowe majątkiem wspólnym na mocy art. 29 w zw. z art. 109 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?