Czy majątek spółki z o.o. (przekształcanej w spółkę komandytową) przewyższający wartość kapitału zakładowego będzie podlegał PCC?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sp. z o. o. zamierza się przekształcić w spółkę komandytową. Przed przekształceniem wypłacić cały zysk zgromadzony na kapitale zapasowym.

Czy majątek spółki z o.o. przewyższający wartość kapitału zakładowego (czyli aktywa jak należności, nieruchomość) będzie podlegał PCC? Chodzi o spojrzenie w świetle poglądów organów podatkowych - czy PCC podlegają tylko kapitały zapasowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX