Czy mając zamiar wycięcia drzew, na które gmina uzyskała zezwolenie od starosty, rosnących w pasie drogowym, po terminie 28 lutego, należy uzyskać decyzję derogacyjną z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy mając zamiar wycięcia drzew, na które gmina uzyskała zezwolenie od starosty, rosnących w pasie drogowym, po terminie 28 lutego, tj. w okresie lęgowym np. w kwietniu, należy uzyskać decyzję derogacyjną z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska?

Czy drzewa takie można wyciąć bez konieczności uzyskiwania takiej decyzji po stwierdzeniu, że nie ma na nich miejsc lęgowych ptactwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX