Czy mając na uwadze przekroczenie terminu - 28 luty - wskazanego w przepisach art. 37 ust. 12 pr.wod. organ ma prawo wydać opinię w sprawie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Wody Polskie mają podstawę prawną do wydania opinii, wynikającej z art. 37 ust. 12 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. w przypadku przekroczenia terminu (28 lutego) wynikającego z ww. przepisu?

Burmistrz Gminy wysłał w dniu 12 marca poprzez e-puap do Wód Polskich uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk.

Czy mając na uwadze przekroczenie terminu - 28 luty - wskazanego w przepisach art. 37 ust. 12 pr.wod. organ ma prawo wydać opinię w sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX