Czy mając na uwadze, iż rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z upływem czasu, na który została zawarta zasadnym jest... - OpenLEX

Czy mając na uwadze, iż rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z upływem czasu, na który została zawarta zasadnym jest wypłacenie ww. osobie "trzynastki"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielowi zatrudnionemu w nieferyjnej placówce oświatowej na czas określony od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r. który od dnia 27.05.2020 r. do końca trwania umowy przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniu 22.01.2021 r. tj. w dniu nabycia praw emerytalnych wypłacono odprawę emerytalną. Zgodnie z art.2 pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadku rozwiązania stosunku pracy m.in.: w związku z przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne.

Czy mając na uwadze powyższy przepis oraz fakt, iż rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z upływem czasu, na który została zawarta zasadnym jest wypłacenie ww. osobie "trzynastki"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?