Czy mając możliwość zmniejszenia etatu, dyrektor szkoły powinien zawiadomić organizacje związkowe i organ prowadzący o zamiarze rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakiej podstawie prawnej dyrektor szkoły może zmniejszyć etat nauczyciela mianowanego bibliotekarza? Czy w przypadku ewentualnego zmniejszenia etatu, nauczyciel nie wyrazi zgody za pracę w mniejszym wymiarze (nie ma możliwości uzupełnienia etatu), organ rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem i jest zobligowany wypłacić odprawę? Czy mając możliwość zmniejszenia etatu, dyrektor szkoły powinien zawiadomić organizacje związkowe i organ prowadzący o zamiarze rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX