Czy magazynowanie w silosie odpadów o kodach 02 01 03, 02 01 83, 02 03 04, 02 07 04 spełnia warunki z rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka chce magazynować w silosie odpady o kodach 02 01 03, 02 01 83, 02 03 04, 02 07 04.

Czy takie magazynowanie spełnia warunki zapisane w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów?

Czy można magazynować kilka rodzajów odpadów w jednym miejscu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX