Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sp. z o.o. zamierza zatrudnić obywateli Litwy i Łotwy na podstawie umów o pracę, ze wskazaniem miejsca wykonywania pracy na Litwie i Łotwie. Przyszli pracownicy posiadają miejsca stałego zamieszkania odpowiednio: na Litwie lub Łotwie. Sp. z o.o. obecnie nie posiada swoich oddziałów ani przedstawicielstw za granicą oraz nie planuje ich utworzenia w związku z zatrudnieniem obywateli państw obcych.

Czy i w jakim zakresie zatrudnieni w polskiej spółce cudzoziemcy podlegać będą polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych?

Na czym polegać będą obowiązki polskiego pracodawcy wobec zatrudnionych przez niego pracowników wobec:

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce,

- odpowiednich instytucji ubezpieczeniowych na Litwie i Łotwie?

Planowana wypłata wynagrodzeń pracowników dokonywana będzie na wskazane przez nich rachunki bankowe na Litwie i Łotwie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację