Czy likwidacja istniejącego miejsca gromadzenia na odpady stałe i budowa nowej wiaty (w innym miejscu) uznawana jest za przebudowę zabudowy danej działki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

§ 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t. - w przypadku przebudowy istniejącej zabudowy dopuszcza zmniejszenie odległości od okien jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Co oznacza zatem wyrażenie przebudowa istniejącej zabudowy?

Czy likwidacja istniejącego miejsca gromadzenia na odpady stałe i budowa nowej wiaty (w innym miejscu) uznawana jest za przebudowę zabudowy danej działki?

Pragnę nadmienić, że dotychczasowe miejsce gromadzenia odpadów stałych zostało zabrane pod drogę (decyzja zrid) i zarządca nieruchomości musi wybudować nowe miejsce na odpady stałe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy