Czy liczymy alimenty zasądzone w 2020 r. od sierpnia 2019 r. do dochodu do zasiłku rodzinnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy pytania nr QA1752392 z dnia 2021 r.

Pytanie brzmiało:

Alimenty na dziecko zasądzone 24.09.2020 r. od sierpnia 2019 r. Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne od marca 2021 r. i na zaświadczeniu napisał, iż w związku z tym, że prowadzi egzekucję zaległości alimentacyjnych od ww. dnia, wierzyciel za pośrednictwem komornika nie otrzymał w roku 2019 na poczet alimentów żadnej kwoty.

Czy do dochodu do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wliczamy alimenty za 2019 r.?

Zacytowałam część odpowiedzi:

"Tym samym, w rozpatrywanej sprawie uznać należy, że w sytuacji gdy alimenty na rzecz dziecka zostały zasądzone w sierpniu 2019 r., a postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przez komornika od marca 2021 r. do dochodu rodziny osiągniętego w 2019 r. należy wliczyć kwotę alimentów w wysokości wynikającej z wydanego przez sąd wyroku także w sytuacji, gdy zobowiązany wyrokiem sądu ojciec dziecka nie świadczył na jego rzecz alimentów bezpośrednio do rąk matki."

W Państwa odpowiedzi jest, że alimenty zasądzone w 2019 r. doliczamy do dochodu zgodnie z wyrokiem, natomiast w moim pytaniu, alimenty zasądzone są od sierpnia 2019 r., jednak wyrok sądu zasądzający alimenty jest z września 2020 r.

W związku z powyższym, czy liczymy alimenty zasądzone w 2020 r. od sierpnia 2019 r. do dochodu do zasiłku rodzinnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX