Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca, polski rezydent, zakupił czasową licencję na przetłumaczenie na język polski i wydanie w Polsce książki w ilości 1000 egzemplarzy. Autorem książki jest Francuz. Umowa licencyjna została zawarta pomiędzy trzema stronami, a mianowicie: polskim przedsiębiorstwem, wydawnictwem z Wielkiej Brytanii oraz autorem książki obywatelem Francji. Faktura na należność została wystawiona przez wydawnictwo brytyjskie, natomiast zapłata ma być dokonana na francuski rachunek bankowy autora książki.

Czy Polak powinien pobrać podatek u źródła od wypłacanego wynagrodzenia?

Jeżeli tak, to kto powinien być wykazany na deklaracji IFT-R, wydawnictwo - osoba prawna, czy autor książki - osoba fizyczna?

Zarówno wydawnictwo, jak i autor książki nie przedstawili certyfikatu rezydencji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?