Czy licencja handlowa opodatkowana jest u źródła?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka polska X podpisała umowę z firma francuską Z. Treść umowy dotyczy licencji i ustanowienia spółki X dystrybutorem: opłata licencyjna. Spółka Z udziela licencji i ustanawia firmę X swoim wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski. Firma X jest zobowiązana wpłacić spółce Z każdego roku kalendarzowego opłatę licencyjną równa 8% sprzedaży produktów. Strony ustaliły również, że spółka X jako minimum i niezależnie od faktycznych całkowitych wartości sprzedażowej zapłaci spółce Z jedna czwartą docelowej wartości rocznej sprzedaży do końca dnia 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Czy przy tego rodzaju transakcji spółka powinna pobrać podatek u źródła?

Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX