Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Lekarz stażysta w trakcie stażu pełni jeden dyżur w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwa dyżury w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut. Stażyście za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w porze dziennej oraz nocnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 125% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego.

Czy poza stawką dyżurową (określoną przepisami szczególnymi, które stanowią lex specialis w stosunku do przepisów ogólnych k.p.) lekarz stażysta powinien otrzymać dodatkowo 20% dodatku, jeśli dyżur odbywa się w porze nocnej?

Jak rozliczać dyżury lekarza stażysty odbywające się w sobotę, niedzielę lub święto?

Czy przy ustalaniu dyżurów trzeba brać pod uwagę 11-godzinny odpoczynek dobowy i 35-godzinny odpoczynek tygodniowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?