Czy lekarzowi, który zdał do dnia 13 marca część pisemną PES, należy podwyższyć wysokość uposażenia do wynagrodzenia lekarza specjalisty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z opublikowanymi w dniu 17 marca 2020 r. nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2295) na podstawie, których lekarz, który zdał do dnia 13 marca włącznie jedynie część pisemną PES, a egzamin w części ustnej został odwołany z powodu sytuacji epidemiologicznej, traktowany jest w myśl wskazanych rozporządzeń jak lekarz specjalista w terminie do dnia wskazanego jako termin części ustnej PES przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w przedłużonej sesji wiosennej 2020, wobec takiego lekarza należy podwyższyć wysokość uposażenia do wynagrodzenia lekarza specjalisty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX