Czy lekarza dentystę stażystę można wykazać na potwierdzenie spełniania wymagań minimalnych w zakresie personelu medycznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy usługi lekarza dentysty stażysty mogą być raportowane do NFZ i czy mogą być rozliczane w ramach kontraktu z NFZ?

Czy można zgłosić do NFZ lekarza dentystę stażystę jako osobę realizująca kontrakt dla podmiotu prowadzącego staż podyplomowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX