Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tymiński Radosław
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku postanowienia o zawieszeniu lekarza w wykonywaniu czynności polegających na wykonywaniu badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami należy wykreślić działalność leczniczą z RPWDL?

Zgodnie z art. 18 u.dz.l. lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską nie może być zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?