Czy lekarz będący czynnym podatnikiem VAT, który podpisał ze szpitalem umowę cywilnoprawną na pełnienie funkcji kierownika specjalizacji, skorzysta ze zwolnienia z VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Lekarz prowadzący działalność gospodarczą, będący czynnym podatnikiem VAT, podpisał ze szpitalem uniwersyteckim umowę cywilnoprawną na pełnienie funkcji kierownika specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej na zasadach przewidzianych w art. 16m Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.). Szpital otrzymuje środki na sfinansowanie wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji od wojewody. Czy usługa świadczona przez lekarza będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT? Jeśli tak, to czy na fakturze lekarz powinien jako podstawę zwolnienia wskazać art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT, czy musi konkretnie wskazać art. 43 ust. 1 pkt 29a lub art. 43 ust. 1 pkt 29c?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX