Czy Lasy Państwowe i nadleśnictwa klasyfikują się jako jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 11 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Lasy Państwowe, nadleśnictwa, klasyfikują się jako "jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami", o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access