Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Laboratorium zajmuje się badaniami gruntów, żywności, ścieków oraz materiałów budowlanych. Badania są prowadzone w poszczególnych pomieszczeniach badawczych przy użyciu sprzętu i infrastruktury laboratoryjnej. W efekcie funkcjonowania laboratorium powstają różnego rodzaju odpady, w tym odpady niebezpieczne (zużyte chemikalia, opakowania, materiał badawczy - np. próbki gruntów, szlamy, szmaty, szkło itd.). Występują również emisje do powietrza (wentylacja mechaniczna/odciągi znad stanowisk laboratoryjnych) oraz wytwarzane są "ścieki"/"zlewki" (np. przereagowane roztwory).

Czy laboratorium badawcze ma obowiązek uzyskania wpisu do BDO?

Jeżeli tak, to jakie działy i tabele należy uzupełnić we wniosku?

Czy laboratorium należy uznać za instalację a odpady wytwarzane w związku z jego funkcjonowaniem należy traktować jako odpady instalacyjne (powstające w związku z funkcjonowaniem instalacji)?

Laboratorium jest stacjonarne (mieści się w budynku), a jego funkcjonowaniu towarzyszą emisje (np. wytwarzanie odpadów, emisje związane z funkcjonowaniem odciągów - np. piece, dygestoria).

Czy laboratorium powinno mieć pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jeżeli w związku z jego funkcjonowaniem powstaje więcej niż 1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych?

Czy powstające w trakcie prac zużyte roztwory chemiczne i szlamy, które następnie są zlewane do zlewów, stanowią ścieki przemysłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?