Czy kwoty zwrócone bezrobotnym za dojazd na szkolenia współfinansowane ze środków UE, stanowią dla nich przychód podatkowy? - OpenLEX

Czy kwoty zwrócone bezrobotnym za dojazd na szkolenia współfinansowane ze środków UE, stanowią dla nich przychód podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Realizujemy projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS. W projekcie uczestniczą osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy. Za dojazd na szkolenia przysługuje im zwrot kosztów.

Czy kwota ta będzie podlegać składką ZUS i podatkowi dochodowemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?