Czy kwoty wypłacone pracownikom z zastosowaniem kryterium stażu zatrudnienia podlegają oskładkowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka sprzedała ośrodek wypoczynkowy, a uzyskane ze sprzedaży środki (nakłady na działalność) przekazała na konto funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z porozumieniem zawartym z działającymi w spółce zakładowymi organizacjami związkowymi. W okresie istnienia ośrodka wypoczynkowego jego działalność corocznie była dofinansowywana ze środków funduszu świadczeń socjalnych - zapis w preliminarzu. Przedstawiciele pracowników wystąpili do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę pracownikom zatrudnionym na dzień sprzedaży ośrodka (nakładów na działalność) i będącym w zatrudnieniu na dzień 1 marca 2016 r. świadczeń, których wysokość uzależniona jest od stażu pracy w firmie.

Czy kwota wypłacona pracownikom z zastosowaniem kryterium "stażu zatrudnienia" będzie podlegała składkom ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX