Czy kwotę długoterminowych rozliczeń międzyokresowych dotyczącą 2012 r. przeksięgowuje się na krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe na koniec 2011 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kwotę długoterminowych rozliczeń międzyokresowych dotyczącą 2012 r. przeksięgowuje się na krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe na koniec 2011 r. czy na początku 2012 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access