Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka postanowiła ubezpieczyć na życie członków zarządu. Beneficjentami polisy są małżonki wspólników, ale koszty polisy ponosi spółka. Podpisane polisy są tzw. krzyżowym zabezpieczeniem wspólników, na wypadek śmierci drugiego wspólnika, aby zabezpieczyć udziały przed postępowaniem spadkowym w przypadku jego śmierci, gdzie suma ubezpieczenia stanowi wielkość udziałów wspólnika w wartości spółki.

Polisa pozwala na spłatę spadkobierców oraz uregulowanie wszelkich należności podatkowych czy sądowych. Jeśli nie będzie żadnych zobowiązań do uregulowania polisa będzie zabezpieczeniem na życie małżonka.

Prezes i v-ce prezes nie są zatrudnieni w spółce na umowy o pracę. Każdy z nich prowadzi własną działalność gospodarczą.

Spółka zakończyła rok obrotowy z dość wysokim zyskiem netto, który w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy spółki.

Czy kwotę zapłaconego ubezpieczenia spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Czy kwota zapłaconego ubezpieczenia będzie dochodem z innych źródeł dla wspólników?

Czy wydatek na ubezpieczenie na życie wspólników nie będzie postrzegane jako działanie na szkodę firmy, biorąc pod uwagę fakt, że nie zostały wypłacone dywidendy z zysku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację