Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca złożył zamówienie na samochód w określonej specyfikacji. Po długim okresie oczekiwania i samochód został przekazany w drodze zawartej umowy leasingu operacyjnego. Po pewnym czasie okazało się, że pojazd nie spełnia warunków określonych w specyfikacji określonej w zamówieniu. W drodze negocjacji z dostawcą samochodu uzgodniono, że dostawca przedmiotu leasingu przejmie na siebie leasing pojazdu niezgodnego ze specyfikacją oraz w ramach odszkodowania uiści korzystającemu określoną kwotę.

Czy ta kwota w rozumieniu przepisów ustawy o VAT może zostać zakwalifikowana jako wynagrodzenie z tytułu cesji umowy leasingu (usługa) - opodatkowana 23% VAT, czy jako odszkodowanie z tytułu dostawy pojazdu niezgodnego z zamówieniem - niepodlegające VAT?

Dostawca pojazdu żąda od korzystającego wystawienia noty obciążeniowej, a nie faktury.

Czy taki postępowanie jest właściwe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?