Czy kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości jest brana pod uwagę przy ustalaniu dochodów osoby?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca jest właścicielem starego domu jednorodzinnego. Obecnie bez środków do życia, stara się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, a następnie o zasiłek stały z pomocy społecznej.

Chociaż jeszcze nie ma tego orzeczenia, to już zadaje pytania: "Jeżeli po sprzedaży domu i spłaceniu całych długów, głównie alimentacyjnych zostanie mi 70.000 zł, to na jak długo będę miał zabrany zasiłek stały?"

Czy kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości jest brana pod uwagę przy ustalaniu dochodów osoby?

Czy ma ona wpływ na przyznawane świadczenia z pomocy społecznej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access