Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka A udzieliła pożyczki spółce B w kwocie 4 mln, a także spółce C. Przy czym spółka C zgodnie z umową ma jeszcze prawo żądać pożyczenia kwoty 3 mln (jako ostatniej transzy pożyczki) spółka A zamierza zbyć na rzecz spółki C wierzytelność z tytułu pożyczki wobec spółki B poniżej jej wartości nominalnej tj. za 3 mln. Spółka C zamiast płacić cenę, zwiększyłaby o 3 mln pożyczkę od spółki A, tj. potraktowałaby to jako ostatnią transzę pożyczki, zatem spółka C stałaby się wierzycielem spółki B na kwotę 4 mln.

Czy kwota różnicy między ceną za wierzytelność a jej wartością tj. 1 mln stanowi przychód po stronie spółki C?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?