Czy kwota dodatku z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych powinna być wliczona do odprawy emerytalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikowi samorządowemu odchodzącemu na emeryturę przysługuje odprawa emerytalna w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik zgodnie z regulaminem wynagradzania miał przyznany dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych tj. pełnienia funkcji koordynatora kontroli zarządczej oraz pełnomocnika ochrony informacji niejawnych. Dodatek ten był przyznany na okres od 1 lipca do 27 grudnia 2018 r. tj. do dnia rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Wysokość dodatku – stała tj. 32 % od wynagrodzenia zasadniczego. Czy kwota dodatku powinna być wliczona do odprawy emerytalnej, jeśli tak to w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access