Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, zgłoszeniu podlegają - z uwagi na emisję promieniowania elektromagnetycznego - instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. Instalacja składa się z routera ustawionego (wg oświadczenia operatora) na 15 dBm, oraz 4 anten, każda o zysku 15 dBi, tłumienie kabla 1 dB. W takiej konfiguracji EIRP dla pojedynczej anteny wynosi 0,8 W i z uwagi na EIRP poniżej 15 W zgłoszenie nie jest wymagane. Jednakże urządzenie nadawcze (router) ma techniczną możliwość pracy nadać sygnał o mocy do 1000 mW, tj. 30 dBm. W związku z tym maksymalne EIRP pojedynczej anteny może wynosić ok. 25 W.

Czy kwalifikując instalację do zgłoszenia, należy zsumować moc (EIRP) wszystkich anten?

Czy kwalifikacja do obowiązku zgłoszenia następuje na podstawie maksymalnej możliwej mocy instalacji, czy też zadeklarowanej przez operatora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację