Czy kurtynę wodną w malarni należy traktować jako urządzenie ograniczające wielkość emisji LZO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kurtynę wodną w malarni należy traktować jako urządzenie ograniczające wielkość emisji LZO, uwzględniając § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody - dalej r.p.w.e.w.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access