Czy kurator powołany do działania w przedmiocie ogłoszenia upadłości może reprezentować stronę pozwaną w postępowaniu cywilnym? - OpenLEX

Czy kurator powołany do działania w przedmiocie ogłoszenia upadłości może reprezentować stronę pozwaną w postępowaniu cywilnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona powodowa wniosła pozew o zapłatę przeciwko stronie pozwanej. Sąd wezwał stronę powodową do uiszczenia zaliczki na kuratora z uwagi na brak w składzie organu strony pozwanej. Strona pozwana ma jednak kuratora powołanego do działania w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Czy taki kurator może reprezentować stronę pozwaną w postępowaniu cywilnym?

Czy w takiej sytuacji strona powodowa jest zobowiązana do uiszczenia zaliczki na kuratora?

Jak będzie kształtować się sytuacja związana ze zwrotem kosztów, w przypadku nieuiszczenia tej zaliczki, a w konsekwencji zawieszenia, a następnie umorzenia postępowania?

Jak będzie wyglądała kwestia zwrotu kosztów w przypadku cofnięcia pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia (wobec rychłego ogłoszenia upadłości strony pozwanej)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX