Czy kurator dla osoby niepełnosprawnej powinien zwrócić do OPS pobrany zasiłek stały, jeśli podopieczny umarł dopiero po... - OpenLEX

Czy kurator dla osoby niepełnosprawnej powinien zwrócić do OPS pobrany zasiłek stały, jeśli podopieczny umarł dopiero po otrzymaniu przez kuratora zasiłku stałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kurator dla osoby niepełnosprawnej powinien zwrócić do OPS pobrany zasiłek stały, jeśli podopieczny umarł dopiero po otrzymaniu przez kuratora zasiłku stałego?

Pan X od kilku miesięcy przebywał na ZOL-u, wyrokiem sądu został ustanowiony dla niego kurator dla osoby niepełnosprawnej, którym został rodzony brat. Zasiłek stały w kwocie 560,16 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215,84 zł przelewany był na konto kuratora, który dokonywał wszelkich opłat za ZOL. W dniu 7.04.22 zasiłek stały został przelany na konto kuratora, natomiast o godz. 23.50 tego samego dnia pan X zmarł.

Czy wypłacone świadczenie powinno być zwrócone, jeśli tak, to w jakiej wysokości, na jakiej podstawie i w jaki sposób przeprowadzić postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX