Czy kupowaną słomę od rolników i pośredników należy traktować jako odpad?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo A skupuje od rolników i pośredników słomę, a następnie wykorzystuje ją do produkcji pelletu (poprzez rozdrobnienie i granulację). Powstały pellet następnie sprzedawany jest podmiotowi B produkującemu z niego energię.

Czy kupowaną słomę należy traktować jako odpad - szczególnie, że nie jest siana w celu produkcji pelletu, tylko nadwyżka jest odsprzedawana podmiotowi?

Czy podmiot A będzie objęty regulacjami ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) – dalej u.o., czy zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. b u.o. – jest z niej wyłączony (finalnie biomasa w postaci słomy jest wykorzystywana do produkcji energii)?

Kto będzie właściwym organem do wydania ewentualnie wiążącej interpretacji - organ właściwy do wydania DOŚU, zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpadów czy WIOŚ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX