Czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa stracił prawa władającego wodami stojącymi będącymi własnością Skarbu Państwa? - OpenLEX

Czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa stracił prawa władającego wodami stojącymi będącymi własnością Skarbu Państwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć art. 215 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.?

Czy po wejściu w życie pr. wod. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa stracił prawa władającego wodami stojącymi będącymi własnością Skarbu Państwa?

Czy prawo oddania wody stojącej leży tylko w gestii reprezentującego Skarb Państwa, tj. starosty czy nadal władającego, tj. KOWR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX