Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba nienależnie pobrała świadczenia rodzinne, w związku z zaniechaniem terminu zwrotu, organ zmuszony był wystawić upomnienie.

Następnie osoba zobowiązana zwróciła nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami oraz kosztami upomnienia.

Czy koszty upomnienia stanowią dochód gminy (wierzyciela), czy należy je zwrócić do budżetu wojewody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?