Czy koszty opinii technicznej związanej z instalacją przeciwpożarową wchodzą w wartość inwestycji w tę instalację

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawron Jacek
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z rozpoczęciem inwestycji dotyczącej zakupu instalacji tryskaczowej (instalacja przeciwpożarowa gasząca) Spółka poniesie m.in. następujące wydatki:

1)

udrożnienie instalacji hydrantowej- hydranty znajdujące się zarówno wewnątrz hal i na zewnątrz zostaną podłączone przyłączami do instalacji tryskaczowej. Hydranty nie są środkami trwałymi.

2)

koszty opinii technicznej związanej z instalacją tryskaczową.

Czy wydatek na udrożnienie instalacji hydrantowej stanowi koszt okresu, czy też powinien być zaliczony w wartość inwestycji w zakup instalacji tryskaczowej?

Czy przyłącza niezbędne do tego aby instalację hydrantową połączyć z instalacją tryskaczową, będącą przedmiotem inwestycji, będą stanowiły koszty okresu (skoro hydranty nie są środkiem trwałym), czy też powinny wchodzić w wartość początkową instalacji tryskaczowej?

Czy koszty opinii technicznej związanej z instalacją tryskaczową wchodzą w wartość inwestycji w tę instalację, a tym samym winny być księgowane na koncie środki trwałe w budowie?

Czy w przypadku, jeśli instalacja tryskaczowa jest montowana w czterech halach, to czy koszt tej opinii winien zwiększać wartość tych hal?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX