Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka chce zlikwidować nakłady poniesione na wytworzenie środka trwałego.

Nakłady te obejmowały koszty sporządzenia mapy do celów projektowych oraz projektu budowlanego. Zgodnie z prawem budowlanym upłynął termin ważności tych dokumentów. Spółka nie będzie korzystała z tych nakładów, ponieważ budowa środka trwałego została ujęta w projekcie dofinansowanym ze środków unijnych realizowanym przez firmę zewnętrzną, która zrealizuje inwestycję na zasadzie zaprojektuj-wybuduj.

Czy koszty odpisanych w koszty nakładów będą stanowiły koszty podatkowe zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację