Czy koszty mediów ponoszone przez najemcę należy opodatkować ryczałtem, biorąc pod uwagę niedawną zmianę stanowiska organów... - OpenLEX

Czy koszty mediów ponoszone przez najemcę należy opodatkować ryczałtem, biorąc pod uwagę niedawną zmianę stanowiska organów podatkowych w tej kwestii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 29 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik osiąga przychody z najmu, które opodatkowuje podatkiem zryczałtowanym. Zgodnie z umową najemca płaci mu tzw. ,,odstępne" oraz dodatkowo pokrywa opłaty eksploatacji lokalu, tj. czynsz do spółdzielni, energia, woda, śmieci. Do tej pory podatnik płacił podatek wyłącznie od kwoty ,,odstępnego", gdyż pozostałe wpływy (zgodnie z dotychczasowymi interpretacji) nie stanowiły dla niego przysporzenia majątkowego, a były wyłącznie zwrotem wydatków.

Czy w świetle interpretacji z 26.05.2022 r., 0114-KDIP3-2.4011.383.2022.2.EW należy zmienić podejście i płacić podatek od całości wpływów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX