Czy koszt zakupu soczewek kontaktowych może być potraktowany jako koszt uzyskania przychodu oraz czy zwrot wydatku pracownikowi... - OpenLEX

Czy koszt zakupu soczewek kontaktowych może być potraktowany jako koszt uzyskania przychodu oraz czy zwrot wydatku pracownikowi stanowi jego przychód?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jastrząb Marta
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie przepisów BHP Spółka zwraca pracownikom cześć poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych. W ostatnim czasie Spółka otrzymała od pracowników wnioski o zwrot części poniesionych kosztów na zakup soczewek korekcyjnych. Do faktur VAT wystawionych na Spółkę za zakup soczewek jest dołączone zaświadczenie okulistyczne stwierdzające u pracownika potrzebę stosowania okularów korekcyjnych.

Czy koszt zakupu soczewek może być potraktowany jako koszt uzyskania przychodu?

Czy zwrot pracownikowi wydatku na zakup soczewek jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?