Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy warunkiem skorzystania ze zwolnienia 50% składek na ubezpieczenia społeczne w firmie zatrudniającej poniżej 49 pracowników jest spadek dochodów i pogorszenie sytuacji finansowej (pomimo spełnienia pozostałych przesłanek)?

Czy zwolnienie dotyczy 50% kwoty do zapłaty wynikającej z deklaracji ZUS za np. marzec?

W marcu spółka wypłacała zasiłki chorobowe i opiekuńcze, które spowodowały obniżenie kwoty do zapłaty.

Czy spółka do wyliczenia kwoty zwolnienia nie powinna ich brać pod uwagę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?